Polski   English

Badania laboratoryjne

Badania wykonywane są na chromatografie gazowym ze spektrometrem mas GC-MS firmy Varian oraz chromatografie cieczowym sprzężonym ze spektrometrem masowym HPLC-MS firmy Agilent. Pozwala to na identyfikację związków chemicznych i ich mieszanin, ustalania struktury związków chemicznych jak również ustalania ich składu pierwiastkowego w zależności od badanej substancji.

Wykonywane są również badania fizykochemiczne jak:

  • badanie gęstości i lepkości oraz pH roztworów
  • badanie twardości wody, zawartości chlorków, azotanów, azotynów
  • oznaczanie liczby kwasowej
  • oznaczanie liczba jodowa,
  • liczba wolnych kwasów tłuszczowych – oleje roślinne;
  • analiza kationów i anionów w roztworach;
  • analiza kąpieli galwanotechnicznych z możliwością serwisu